Opieka powdrożeniowa oprogramowania SIMPLE.ERP- wykupienie pakietu 250 godzin


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 25.08.2022

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na opiekę powdrożeniową oprogramowania SIMPLE.ERP- wykupienie pakietu 250 godzin 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W ramach opieki powdrożeniowej wykonywane będą bieżące prace związane z obsługą wszystkich modułów oprogramowania SIMPLE.ERP (aktualizacje oprogramowania, modyfikacje działających modułów oraz aktualizacje wynikające z ze zmiany przepisów zewnętrznych i wewnętrznych).

 

Opieka powdrożeniowa do wyczerpania pakietu godzinowego.

 

Wykonawca w swojej ofercie musi podać cenę netto i brutto za jedną godzinę oraz cenę łączną za pakiet 250 godzin.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Miś , tel. 22 874 01 82, joanna.mis@piap.lukasiewicz.gov.pl, Anna Cichocka-Karczmarczyk, tel. 22 874 03 88, anna.cichocka-karczmarczyk@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres : joanna.mis@piap.lukasiewicz.gov.pl, anna.cichocka-karczmarczyk@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 01.09.2022

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Lesiak 25.08.2022 04:52 Opublikowano Utworzono zamówienie

25.08.2022 05:21 Joanna Lesiak

11.10.2022 04:33 Joanna Lesiak