Opieka serwisowa oprogramowania SIMPLE.ERP


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 04.10.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na opiekę serwisową oprogramowania SIMPLE.ERP na okres 12 miesięcy

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opieka serwisowa oprogramowania SIMPLE.ERP na okres 12 miesięcy dla wszystkich użytkowanych modułów wraz z rozszerzeniem funkcjonalności o możliwość sprawdzania statusu podatników VAT na portalu Ministerstwa Finansów dla podatników krajowych i unijnych. Nowa funkcjonalność powinna zawierać możliwość jednoczesnego sprawdzenia wielu numerów NIP zarówno dla listy kontrahentów, listy dokumentów czy pozycji rejestr VAT. Funkcjonalność powinna być dostępna z poziomu okna systemu SIMPLE.ERP dla danej listy czy zaznaczonych obiektów (kontrahentów bądź dokumentów). Zakończenie sprawdzania powinno umożliwiać generowanie raportu podsumowującego przeprowadzone działania i pokazującego statusy VAT sprawdzonych podatników

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Andrzej Więch, tel. 22 874 0400, awiech@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres awiech@piap.pl do  dnia 11 października 2018.

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.10.2018 07:52 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.10.2018 07:50 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.10.2018 07:51 Joanna Gorzelniak-Owsiak

04.10.2018 07:53 Joanna Gorzelniak-Owsiak