Usługa przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 06.03.2017

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na jednorazową usługę przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonywania zgłoszeń do urzędu patentowego

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP 10 wynalazków, z obszaru mechatroniki, do których uprawniony jest Instytut, które zostały zgłoszone przez Twórców przed 1 marca 2017r.

 

Usługą będzie obejmowała wykonanie wszystkich czynności przed UPRP w postępowaniu zgłoszeniowym do czasu wydania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu z wyłączeniem odpowiedzi na uwagi osób trzecich i ewentualnej konwersji na wzór użytkowy. W szczególności:

 

- koordynacja badania przez twórców wynalazku stanu techniki;

- analiza wyników wykonanego badania stanu techniki;

- analiza stopnia szczegółowości przygotowanego przez twórców przykładu/ów realizacji i formułowanie wniosków dotyczących ewentualnych uzupełnień i wytycznych dotyczących rysunków;

- opracowanie propozycji zastrzeżeń patentowych i zapoznanie z nią twórców wynalazku;

- analiza ew. uwag zgłoszonych przez twórców wynalazku do propozycji zastrzeżeń;

- opracowanie całości zgłoszenia patentowego i zapoznanie z nią twórców wynalazku;

- analiza ew. uwag twórców wynalazku do całości zgłoszenia;

- przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej;

- przyjęcie pełnomocnictwa do reprezentowania zamawiającego przed UPRP;

- złożenie przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP i przekazanie zamawiającemu jednej kopii tej dokumentacji ;

- przekazanie zamawiającemu kopii potwierdzenia zgłoszenia i oryginału wezwania do wniesienia opłaty urzędowej ze wskazaniem kwoty do zapłaty;

- informowanie zamawiającego o korespondencji otrzymywanej z UPRP;

- redagowanie i składanie w UPRP odpowiedzi na w/w korespondencję na podstawie opinii twórców wynalazku;

- doręczenie decyzji UPRP wraz z określeniem sumarycznej kwoty wymaganych opłat urzędowych.

 

 

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Lipiec, tel. 22 874 0018, klipiec@piap.pl

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres klipiec@piap.pl  do dnia 14 marca 2017.

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.03.2017 07:17 Opublikowano Utworzono zamówienie

06.03.2017 07:19 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.04.2017 11:17 Joanna Gorzelniak-Owsiak