ZO/04/07/2023 Zabudowa stoiska na targach MSPO 2023


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                           Warszawa, 04.07.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/07/2023 na zabudowę i demontaż stoiska na targach MSPO 2023

CPV: 39171000-1

                            

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. I.                     ZAMAWIAJĄCY Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

www.iedd.eu

 

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Powierzchnia zabudowy 62m2 o wymiarach 9m x 7m, (stoisko narożne ze słupem konstrukcyjnym hali zajmującym 1m2).

 

 W skład zadania wchodzi:

 

Powierzchnia zabudowy 62m2 o wymiarach 9m x 7m (stoisko narożne). W skład zadania wchodzi:

- wynajem elementów potrzebnych do budowy stoiska o wysokości 5,3 metra, budowa ścian stoiska wraz z oświetleniem, podwieszeniem ekranem led o wymiarach 1050 czm x 250 cm ( 26,25m2) o jasności minimum 800 NIT. w terminie do 04.09.2023r, drukowanie i aranżowanie ścian stoiska zgodnie z zaakceptowanym projektem, wynajem umeblowania, wynajem i montaż podłogi, demontaż stoiska w terminie 09.09.2023

Miejsce realizacji: Targi Kieleckie Adres: Zakładowa 1, 25-672 Kielce Nazwa wydarzenia: MSPO 2023

 

 

Wykonanie stoiska Instytutu, o powierzchni 62m2 i wysokości zabudowy 5,3 m na Targach MSPO 2023 w Kielcach.

 

Oferta ma zawierać:

 

- wykonanie projektu stoiska wraz z wizualizacją 3D

(stoisko z dwoma salami konferencyjnymi po 9m2 każda i zapleczem technicznym)

- ekspozycja bez zabudowy na froncie stoiska o szerokości minimum 3,30 metra i długości 9 metrów. Wykładzina – sztuczna trawa.

- przygotowanie materiałów do wykonania stoiska

- wypożyczenie sprzętu audiowizualnego (Ekrany LED o wymiarach 1050 czm x 250 cm - 26,25m2 o jasności minimum 800 NIT rozstaw pikseli maksimum 2,97 mm  wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz obsługą do prezentacji materiałów video na ekranie)

- przygotowanie konstrukcji w kolorze czarnym do podwieszenia ekranów na wysokości od 2,5 metra i oświetlenia o wysokości. Wysokość konstrukcji - 5,3 metra.

- podświetlana lada targowa

- wykonanie grafiki z podświetleniem logotypu

- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia stoiska

- wyposażenie stoiska w meble w tym 6 szt. kostek reklamowych wykonanych z wodoodpornego poliestru w gramaturze 210g/m2 wypełnione pianką poliuretanową 50x50x50cm

- wyposażenie zaplecza - zlewozmywak, lodówka, ekspres do kawy, czajnik, kosz na śmieci, naczynia

- serwis techniczny stoiska i ekranu w trakcie targów

- montaż, demontaż oraz transport

 

 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: montaż  do 04.09.2023, demontaż  w terminie 09.09.2023

 

IV.  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.lukasiewicz.gov.pl oraz  adam.szepczynski@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 12 lipca 2023 godz. 10:00.
 2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
  1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: K1 – Cena 100 %

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Adam Szepczyński  pod adresem email:

adam.szepczyński@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji    formalnych    udziela      Joanna       Gorzelniak-Owsiak,      email: joanna.gorzelniak- owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

IX.  ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe_10_07 v1.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2023 06:14
application/msword oferta_zo_10_07_2022.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2023 06:14
application/pdf umowa zabudowa stoiska_2206.2023 (002).pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2023 06:14
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.07.2023 06:12
application/pdf MSPO 2023_Hala-D_04_18.pdf Mapka Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.07.2023 06:12
application/msword zestawienie_Zo_10_07_2022.doc Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.07.2023 10:42
application/pdf wybór.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.07.2023 10:47

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.07.2023 10:47 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.07.2023 10:41 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.07.2023 06:11 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Odpowiedzi na pytania", "Mapka".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2023 06:27 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2023 06:18 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2023 06:12 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.07.2023 06:16 Joanna Gorzelniak-Owsiak

12.07.2023 10:47 Joanna Gorzelniak-Owsiak