ZO/05/05/2018 Elementy hydrauliczne do układu skrętu i układu hamulcowego


 

 

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 04.06.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/05/05/2018

na dostawę elementów hydraulicznych do układu skrętu i układu hamowania

CPV 42121100-4, 42122210-5, 42121400-7, 42124150-0, 42913300-2, 31711120-0, 42131260-6

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Elementy hydrauliczne do układu skrętu i układu hamulcowego:

1. Siłownik hydrauliczny obustronnego działania 2szt:

 • Siłownik zakończony na obu końcach przegubami wahliwymi.
 • Średnica tłoka: 50mm
 • Średnica tłoczyska: 28mm
 • Skok siłownika: 130mm
 • Maksymalna średnica zewnętrzna cylindra siłownika: 60mm
 • Długość siłownika z w pełni wsuniętym tłoczyskiem (odległość liczona od osi przegubów na obu końcach siłownika): 340mm
 • Długość siłownika z w pełni wysuniętym tłoczyskiem (odległość liczona od osi przegubów na obu końcach siłownika): 470mm
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -20°C do +80°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: -20°C do +80°C
 • Przyłącza siłownika: gwint wewnętrzny G3/8
 • Nominalne ciśnienie pracy: co najmniej 160bar
 • Uszczelnienia siłownika dostosowane do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP

2. Proporcjonalny rozdzielacz hydrauliczny 2 sekcyjny z wewnętrzną kompensacją ciśnienia 1szt.

 • Sterowanie rozdzielacza proporcjonalne bezpośrednie za pomocą cewek elektromagnesu - zasilanie 24VDC, prąd maksymalny nie większy niż 2A.
 • Cewki elektromagnesu umożliwiające ciągłą pracę w temperaturze otoczenia, co najmniej 70°C
 • Każda sekcja rozdzielacza z suwakiem 4/3 (trzypołożeniowy), w pozycji neutralnej kanały P, T, A i B zamknięte
 • Cewki z przyłączeniami elektrycznymi zgodnymi z DIN EN 175301-803
 • Przepływ nominalny:, co najmniej 12l/min
 • Przyłącza kanałów P, T, A i B: gwint wewnętrzny G3/8
 • Rozdzielacz wyposażony w port do podłączenia manometru lub elektrycznego czujnika ciśnienia, gwint wewnętrzny G1/4,
 • Rozdzielacz musi umożliwiać manualne przesterowanie każdej z sekcji za pomocą przycisku
 • Rozdzielacz wyposażony w zawór przelewowy z regulowaną nastawą zakresie: nie mniejszym niż 50-210 bar
 • Rozdzielacz wyposażony w blok odciążania pompy sterowany za pomocą ciśnienia wewnątrz rozdzielacza, maksymalny spadek ciśnienia w bloku odciążenia 15bar.
 • Każda z sekcji rozdzielacza wyposażona w zawór przelewowy o nominalnym ciśnieniu 150bar.
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne rozdzielacza hydraulicznego: 240x330x180 mm
 • Maksymalna waga rozdzielacza hydraulicznego: 14,0 kg
 • Dopuszczalne ciśnienie pracy dla kanału P, A, B: co najmniej 160 bar.
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -20°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -20°C do +80°C
 • Uszczelnienia rozdzielacza dostosowane do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do cewek zgodnych z DIN EN 175301-803
 • Rozdzielacz z wewnętrzną kompensacją ciśnienia dla każdej z sekcji umożliwiającą jednoczesną i niezależną pracę wszystkich odbiorników z różnym ciśnieniem i przepływem oleju hydraulicznego, przy zasilaniu pompom o stałej wydajności.

3. Zawór hydrauliczny do układu hamulcowego wraz z akcesoriami 1 komplet:

 • Zawór hamulcowy musi umożliwiać zasilanie dwóch niezależnych obwodów hamulcowych, również w przypadku awarii jednego z nich
 • Zawór musi zapewniać liniową charakterystykę układu hamulcowego.
 • Zawór hamulcowy musi mieć możliwość podłączenia dwóch niezależnych akumulatorów hydraulicznych do zasilania obwodów hamulcowych w przypadku awarii zasilacza hydraulicznego.
 • Każdy z obwodów hamulcowych powinien być sterowany proporcjonalnie, bezpośrednio za pomocą elektromagnesu - zasilanie 24VDC, prąd maksymalny nie większy niż 2A, lub pośrednio przez dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny.
 • W przypadku sterowania pośredniego za pomocą dodatkowego rozdzielacza hydraulicznego należy dostarczyć odpowiedni rozdzielacz wykonany w technice nabojowej - zasilanie 24VDC, prąd maksymalny nie większy niż 2A.
 • Zawór hamulcowy musi umożliwiać podział strumienia zasilającego na strumień zasilający układ hamulcowy i ładowania akumulatorów hydraulicznych oraz strumień do zasilania innych dodatkowych odbiorników hydraulicznych.
 • Zawór hamulcowy musi być wyposażony w osobny port hydrauliczny do podłączenia dodatkowych odbiorników hydraulicznych.
 • Zawór hamulcowy powinien być wyposażony w zawór przelewowy oraz automatycznie regulować:
  • Nominalne ciśnienie w układzie hamulcowym 80bar.
  • Maksymalne ciśnienie w akumulatorze 120bar
  • Minimalne ciśnienie w akumulatorze (ciśnienie, poniżej którego doładowywane są akumulatory hydrauliczne): co najmniej 90-105bar
 • W położeniu normalnym zaworu wszystkie obwody hamulcowe połączone z zbiornikiem
 • Zawór hydrauliczny musi zapewniać przepływ doładowania akumulatora na poziomie 5-7l/min
 • Zawór hydrauliczny musi zapewniać przepływ do dodatkowych odbiorników hydraulicznych, co najmniej 12l/min
 • Minimalne ciśnienie w linii zasilającej dodatkowe odbiorniki hydrauliczne: 70bar.
 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie zasilania, co najmniej 160bar
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -20°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -20°C do +80°C
 • Uszczelnienia rozdzielacza dostosowane do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do cewek zgodnych z DIN EN 175301-803
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne zaworu hamulcowego: 345x90x170mm
 • Maksymalna waga zaworu hamulcowego: 14kg

4. Zasilacz hydrauliczny 1szt.

 • Zasilacz hydrauliczny w postaci jednego modułu złożonego z zbiornika na olej hydrauliczny, pompy umieszczonej w zbiorniku, zaworu przelewowego i silnika elektrycznego.
 • Zasilacz hydrauliczny o orientacji pionowej
 • Nominalne napięcie zasilania silnika elektrycznego 230 V 50Hz
 • Nominalna prędkość obrotowa silnika 1450 rpm
 • Nominalna moc elektryczna silnika 1,5kW
 • Stopień ochrony obudowy silnika, co najmniej IP54
 • Silnik pozwalający na pracę ciągłą przy nominalnym obciążeniu w warunkach klimatu umiarkowanego
 • Zawór przelewowy z manualną regulacją ciśnienia w zakresie, co najmniej 90-250bar
 • Pompa hydrauliczna o wydajności, co najmniej 7,4cm3/obrót
 • Zbiornik hydrauliczny stalowy o pojemności użytkowej 5-8l, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym
 • Zasilacz hydrauliczny przystosowany do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -15°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -15°C do +80°C
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne zasilacza hydraulicznego: 360x260x560mm

5. Akumulator hydrauliczny 2szt.

 • Akumulator hydrauliczny membranowy
 • Pojemność akumulatora: 1,0L
 • Maksymalne ciśnienie pracy: co najmniej 200 bar
 • Port przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym G1/2
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -15°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -35°C do +80°C
 • Akumulator przystosowany do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne akumulatora bez mocowania 140x140x 195mm
 • Maksymalna waga akumulatora bez mocowania: 4,0kg
 • W komplecie do każdego akumulatora dostarczyć obejmę mocującą

6. Filtr hydrauliczny liniowy (przepływowy) powrotny z zaworem obejściowym (bypass) i elektronicznym czujnikiem zabrudzenia 1szt.

 • Wielkość nominalna: 40 według DIN 24550
 • Maksymalne ciśnienie pracy: co najmniej 50bar
 • Przepływ nominalny minimum: 30l/min
 • Dokładność filtracji: b10(c)≥200 według ISO 1688
 • Porty przyłączeniowe: gwint wewnętrzny G3/4
 • Filtr wyposażony w wewnętrzny zawór obejściowy o ciśnieniu maksymalnym 4 bar
 • Filtr wyposażony w elektroniczny czujnik zabrudzenia filtra w postaci trójpozycyjnego przełącznika elektrycznego.
 • Stopień ochrony obudowy elektrycznego czujnika zabrudzenia: co najmniej IP54
 • Filtr przystosowany do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -10°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -10°C do +80°C
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne filtru z elektronicznym czujnikiem zabrudzenia 100x100x280mm
 • Maksymalna waga filtru: 1,8kg
 • Filtr dostarczyć z wkładem filtrującym b10(c)≥200 według ISO 1688
 • W zestawie dostarczyć komplet wtyczek elektrycznych do czujnika zanieczyszczenia filtra

7. Czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego 10 szt.

 • Zakres pomiarowy czujnika: 0-280 bar
 • Złącze mechaniczne gwint zewnętrzny G1/4
 • Złącze elektryczne typu Superseal lub Compact 1.1a
 • Zasilanie 5V
 • Prąd maksymalny ≤ 20mA
 • Sygnał wyjściowy od 0.5V do 4.5V
 • Dokładność: ≤±2%
 • Czujnik przystosowany do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -20°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -20°C do +80°C
 • Stopień ochrony: IP 67
 • Odporność na wibracje, co najmniej 15g do 2kHz
 • Wytrzymałość na udary, co najmniej 40g 11ms
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne czujnika: 32x32x85mm
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do każdego czujnika

8. Czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego 1szt.

 • Zakres pomiarowy czujnika: 0-160 bar
 • Złącze mechaniczne gwint zewnętrzny G1/4
 • Złącze Elektryczne typu Superseal lub Compact 1.1a
 • Zasilanie 5V
 • Prąd maksymalny ≤ 20mA
 • Sygnał wyjściowy od 0.5V do 4.5V
 • Dokładność: ≤±2%
 • Czujnik przystosowany do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): od -20°C do +50°C
 • Dopuszczalna temperatura czynnika roboczego: od -20°C do +80°C
 • Stopień ochrony: IP 67
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne czujnika: 27x27x85mm
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych

9. Rezystancyjny czujniki temperatury oleju hydraulicznego 5szt.

 • Zakres pomiarowy czujnika: -40°C do +100°C
 • Złącze Elektryczne tupu Superseal lub Compact 1.1a
 • Czujnik przystosowany do pracy do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP
 • Stopień ochrony:, co najmniej IP 54
 • Wytrzymałość na udary, co najmniej 40g 11ms
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne czujnika: 23x23x60mm
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do każdego czujnika

10. Zawór kulowy dwudrogowy 4szt.

 • Maksymalne ciśnienie pracy: co najmniej 300 bar
 • Przyłącza: gwint wewnętrzny G3/8
 • Dopuszczalna temperatura pracy (temperatura otoczenia): -20°C do +80°
 • Zawór przystosowany do pracy do pracy z olejami mineralnymi DIN 51524 HL, HLP

Maksymalne wymiary zewnętrzne 75x35x80mm (długość, szerokość, wysokość)

 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 22 października 2018.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Łukasz Dudek, tel. 22 874 0441, ldudek@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres ldudek@piap.pl do  dnia 14 czerwca 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/05/05/2018
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zaproszenie_elementy_hydrauliczne.pdf Zaproszenie do składania ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:36
application/pdf umowa_wzor_0406.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:36
application/pdf Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.pdf Oświadczenie wykonawcy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:37
application/pdf wybor1.pdf ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2018 05:42

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2018 05:41 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:34 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.06.2018 09:38 Joanna Gorzelniak-Owsiak

18.06.2018 05:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak