Miesięcznik AUTOMATYKA

AUTOMATYKA to profesjonalny miesięcznik branżowy o zasięgu ogólnopolskim. Dostarcza informacje z rynku sterowania, oprzyrządowania i automatyki, pomiarów i robotyki.

Dzięki specjalistycznym artykułom, analizom rynku oraz regularnym przeglądom dostępnych urządzeń i systemów czasopismo AUTOMATYKA stanowi kompendium wiedzy dla Czytelników poszukujących nowoczesnych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań.

CHARAKTER PUBLIKACJI

Artykuły techniczne, prezentacje firmowe, praktyczne porady rynkowe, wywiady i sylwetki osób z branży, aktualności rynkowe, nowości produktowe, informacje o targach, konferencjach, szkoleniach.

GRUPA DOCELOWA

Czasopismo dedykowane odbiorcom z różnych sektorów przemysłu: maszynowego, spożywczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, infrastruktury budowlanej itd.

CZYTELNICY

Dyrektorzy i menedżerowie firm produkcyjnych i dystrybucyjnych konstruktorzy, integratorzy systemów automatyki, automatycy, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy techniczni mający wpływ na proces zaopatrzenia, handlowcy, pracownicy naukowo-badawczy, studenci i uczniowie szkół technicznych.

Czasopismo dystrybuowane jest w formacie papierowym i elektronicznym. Dostęp do wersji pdf na stronie www.automatykaonline.pl.