Certyfikaty

Naszym głównym zadaniem jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych jak i od współpracujących z nami ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Pragniemy łączyć prace naukowe i badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością komercyjną. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług przeznaczamy na dalsze prace badawcze, wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów.

Od 1965 roku dostarczamy usługi i produkty najwyższej jakości, a naszym dążeniem jest podtrzymanie przez Instytut pozycji jednostki przodującej w kraju w dziedzinie automatyki, pomiarów przemysłowych oraz robotyki, zwłaszcza w zakresie aplikacji i transferu technologii.

 

Zobacz także