Roboty mobilne do zastosowań specjalnych

PIAP jest wiodącym producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych w Polsce i jednym z głównych producentów tego typu urządzeń na świecie.

Historia polskich robotów mobilnych do zastosowań specjalnych rozpoczęła się w 1999 roku opracowaniem prototypu robota PIAP INSPECTOR. Udział w pracach projektowych zarówno tej, jak i kolejnych naszych konstrukcji mobilnych, mieli ich przyszli użytkownicy, co gwarantuje ich najlepszą jakość i dostosowanie do stawianych przed nimi zadań.

Obecnie w naszej ofercie znajduje się dziewięć typów robotów mobilnych wykorzystywanych m.in. do:

 • operacji C-IED,
 • rozpoznania i zdalnej obserwacji,
 • ochrony granic i infrastruktury,
 • poszukiwania i ratownictwa,
 • detekcji i analizy zagrożeń CBRN.

Roboty mobilne PIAP:

 • PIAP INSPECTOR® – robot interwencyjno-inspekcyjny,
 • PIAP EXPERT® – robot wspomagająco-neutralizujący,
 • PIAP SCOUT® – mały robot do rozpoznania,
 • PIAP IBIS® – robot do działań pirotechnicznych i rozpoznania,
 • PIAP TRM® – Taktyczny Robot Miotany,
 • PIAP GRYF® – mobilny robot pirotechniczny,
 • PIAP GRYF® Śnieg/Piach – mobilny robot pirotechniczny do pracy w trudnym terenie,
 • PIAP PATROL® – Robot Mobilny Interwencyjny,
 • PIAP FENIX® – lekki robot zwiadowczy.

Produkowane przez PIAP roboty przystosowane są do współpracy z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym. Są to m.in.: wyrzutniki pirotechniczne (CSL Vulkan), strzelba (np. Benelli), urządzenia RTG (np. Scanna, Flatscan 27), czujniki oparów materiałów wybuchowych (np. MO-2M), nawijarki ze światłowodem oraz magistrala do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych.

Deklarujemy gotowość modyfikacji robota oraz wyposażenia opcjonalnego zgodnie z potrzebami użytkownika.

Do każdego sprzedanego urządzenia oferujemy także szkolenia z obsługi, serwisu, taktyki użycia.