Urządzenia specjalne

Oferujemy produkty wspierające działania jednostek pirotechnicznych, uderzeniowych czy inżynieryjnych. Przykładem urządzenia specjalnego produkcji PIAP jest urządzenie inspekcyjne PIAP EXPLORER – kamera na wysięgniku teleskopowym. PIAP EXPLORER służy do inspekcji miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych.

W zastosowaniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek urządzenie może być wykorzystywane m.in. do inspekcji podwozi samochodowych, szybów wentylacyjnych, studzienek kanalizacyjnych czy korytarzy technicznych.

Z kolei wielofunkcyjne urządzenie pirotechniczne PIAP MULTISTRIKER® sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie dużej energii w krótkim czasie do osiągnięcia zamierzonego efektu. Urządzenie działa na zasadzie wykorzystania siły uderzeniowej przesuwnego tłoka roboczego napędzanego energią spalonych gazów prochowych.

PIAP MULTISTRIKER® może być stosowany samodzielnie na statywie lub we współpracy z robotami mobilnymi PIAP.

Deklarujemy gotowość modyfikacji urządzeń oraz wyposażenia opcjonalnego zgodnie
z potrzebami użytkownika.

Do każdego sprzedanego urządzenia oferujemy szkolenia z obsługi, serwisu i taktyki użycia.