Zrobotyzowane stanowisko spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG

PIAP oferuje kompleksową realizację instalacji zrobotyzowanego spawania hybrydowego, w tym projekt, wdrożenie, szkolenia i serwis.

W skład zrobotyzowanego stanowiska spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG wchodzą:

 • robot przemysłowy,
 • zestaw spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG,
 • stół pozycjonujący, współpracujący z robotem,
 • skaner laserowy do śledzenia trajektorii robota podczas spawania,
 • sterownik nadrzędny stanowiska zrobotyzowanego,
 • ogrodzenie i system bezpieczeństwa.

Zastosowana technologia umożliwia automatyzowanie procesów spawania blach w bardzo dużym zakresie grubości. Wysokie walory jakościowe i wydajnościowe produktu potwierdzone są certyfikatem Qualification of a Welding Procedure (WPQR) Certificate 07/203/9120/Z/0140/16/V/0001, TÜV NORD, czerwiec 2016.

Główne zalety zrobotyzowanego stanowiska spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG:

 • zwiększenie wydajności – głęboki przetop, wysoka prędkość,
 • obniżenie energochłonności,
 • mniejsze naprężenia elementów spawanych,
 • wysoka jakość spoin.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zapewnia kompleksową realizację instalacji zrobotyzowanego spawania hybrydowego:

 • projekt,
 • wdrożenie,
 • szkolenie,
 • serwis,
 • możliwe są pokazy i testy na własnych próbkach klienta w stanowisku demonstracyjnym znajdującym się w PIAP.

 

Zrobotyzowane stanowisko spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG jest rezultatem projektu E!II/PL-IL/05/02/2013 „RobWeld Super-MIG® Robotized Welding With Use of New Generation of Hybrid System Based on Super Heavy Duty Super MIG Concept”, realizowanego w ramach Inicjatywy EUREKA przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zobacz także

Projekty Badawcze:

Produkty:

Usługi: