Szkolenie z zakresu obsługi i programowania robotów ABB

Prezentacja wiedzy i praktyczne ćwiczenia w zakresie obsługi i podstaw programowania robotów przemysłowych ABB.

Uczestnik szkolenia Programowanie robotów ABB – kurs podstawowy poznaje podstawy teoretyczne sterowania i programowania robotów przemysłowych oraz zdobywa praktyczne umiejętności samodzielnego tworzenia oprogramowania na robotach ABB.

 

Program szkolenia

 1. Podstawowe informacje o robotach ABB:
 • typy robotów
 • podstawowe parametry (udźwig, przestrzeń robocza)  
 • obszary zastosowań
 • podstawowe różnice pomiędzy kolejnymi systemami sterowania
 1. Tryb pracy z robotem przemysłowym
 • praca ręczna, testowanie, praca automatyczna
 1. Układy współrzędnych
 2. Narzędzie:
 • idea, deklaracja, definicja  
 1. Programowanie:
 • instrukcje logiczne
 • instrukcje pozycjonowania
 1. Podstawy obsługi robota
 2. Możliwości ruchowe robota
 3. Proste programy robota
 4. Programowanie trajektorii robota
 5. Podprogramy
 6. Odtwarzanie, sprawdzanie, poprawianie programu pod kątem poprawności i bezpieczeństwa trajektorii
 7. Zmiana pozycji i parametrów w instrukcji pozycjonowania
 8. Zasady wyprowadzania robota ze stanu awaryjnego

 

Kadra i czas trwania szkolenia

Szkolenie Programowanie robotów ABB – kurs podstawowy prowadzone jest przez inżynierów praktyków, którzy dzięki wieloletniej pracy przy budowie i wdrażaniu zrobotyzowanych stanowisk przemysłowych dysponują rzetelną wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do utrzymania i obsługi robotów. Szkolenie trwa 2 dni, a jego termin dostosowywany jest do potrzeb klienta.

 

 

 

Kontakt

Marlena Wiśniewska

e-mail: marlena.wisniewska@piap.lukasiewicz.gov.pl

tel. 22 874 0 194
tel. kom. 605 689 741

 

 

 

Zobacz także