Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach (fot. PIAP)

Ukosowanie

Do ukosowania (fazowania) części wykonanych z blach grubych dedykowane są usługi zaprojektowania, wykonania, posadowienia i uruchomienia stanowisk składających się z robota przemysłowego, palnika (np. tlenowo-acetylenowego lub plazmowego), dostosowanych do Państwa potrzeb stołów obróbkowych oraz dedykowanego układu sterowania.

W procesach spawania blach grubych bardzo istotnym jest przygotowanie materiału do spajania.

Najbardziej popularnym zabiegiem jest ukosowanie elementów przed ich połączeniem. Ta ciężka praca jest niespecjalnie lubiana przez pracowników.

Rozwiązaniem zapewniającym powtarzalność procesu, gwarantującym odwzorowanie pożądanej trajektorii jest współpraca przy uruchomieniu zrobotyzowanego stanowiska ukosowania. Ogólnie do wyboru są dwie najpopularniejsze technologie, czyli ukosowanie palnikiem tlenowym, i bardzo zaawansowane rozwiązanie fazowania plazmą. Tak kompleksowe podejście sprawia, że robotyzacja tego procesu szczególnie wpisuje się w technologie produkcji dla przedsiębiorców realizujących spawanie blach grubych.

W obu technologiach stanowiska są projektowane i kompletowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Państwa, przy zapewnieniu spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących norm bezpieczeństwa.