Montaż zrobotyzowany (fot. iStock)

Robotyzacja stanowisk montażowych

Zrobotyzowany montaż stosuje się do bardzo szerokiego asortymentu detali, podzespołów, zapewniając dużą wydajność oraz zachowanie odpowiednio wysokiej powtarzalności produkcji.

Utrzymanie najwyższej powtarzalności procesu, przy zachowaniu, podniesieniu wydajności decyduje o dużej popularności zautomatyzowanych systemów montażu.

Do montażu podzespołów Instytut PIAP oferuje stanowiska z manipulatorami wyposażonymi w różnorodne chwytaki mechaniczne, kształtowe, podciśnieniowe lub magnetyczne, bądź też w odpowiednie narzędzia technologiczne.

Stanowiska te wyposaża się np. transportery, obrotniki oraz urządzenia takie jak magazyny części, podajniki, układy orientacji, manipulatory, zgrzewarki, prasy i przyrządy montażowe konstrukcji PIAP lub wybrane z oferty czołowych producentów. Regułą jest również stosowanie czujników sił, momentów oraz detektorów innych parametrów mierzonych w czasie montażu.

Do kontroli poprawności montażu stosowane są  systemy wizyjne wbudowane w stanowisko lub pracujące jako oddzielne urządzenie kontrolne.

Zrobotyzowane przenoszenie PIAP stosuje, w realizowanych przez siebie instalacjach, do bliskiego transportu międzyoperacyjnego oraz do zasilania w detale stanowisk do montażu, kontroli, pakowania, paletyzacji, foliowania i depaletyzacji. Robot jest wówczas wyposażany w odpowiedni chwytak, a także może poruszać się po podłogowym lub podwieszonym torze jezdnym. Ponadto robot może być wyposażony w zespół umożliwiający automatyczną wymianę chwytaków przy zmianie asortymentu podawanych elementów.