20-03-2018

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla PIAP

ABW potwierdziło pełną zdolność PIAP do ochrony informacji niejawnych krajowych, oznaczonych klauzulami „TAJNE” i „POUFNE” i ich odpowiednikami w UE, NATO i ESA.

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dołączył do elitarnego grona podmiotów posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Pozytywna decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w zakresie przyznania PIAP uprawnień do otrzymywania i przetwarzania informacji niejawnych poprzedzona była kilkumiesięczną gruntowną weryfikacją i audytami.

 
Procedura weryfikacyjna

ABW w trakcie procedury weryfikacyjnej dwutorowo sprawdzało przystosowanie PIAP do wymagań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych. Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oceniał stanowisko do przetwarzania informacji niejawnych oraz towarzyszące temu dokumenty: Plan Ochrony Informacji Niejawnych (w tym Analiza Zagrożeń), Procedury Bezpiecznej Eksploatacji, a także Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (w tym Szacowanie Ryzyka). Z kolei Departament Ochrony Informacji Niejawnych oceniał spełnienie wymagań przez kancelarię tajną oraz dokumenty takie jak: Plan Organizacji Kancelarii Tajnej Międzynarodowej, Regulamin Kancelarii Tajnej Międzynarodowej, jak również Regulamin Czytelni Kancelarii Tajnej Międzynarodowej.

 

Przyznane uprawnienia

Postępowania o udzielenie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego zakończyły się pozytywną oceną, co zapewniło PIAP w lutym 2018 roku przyznanie stosownych uprawnień nadawanych przez ABW, o które Instytut wnioskował. Tym samym PIAP otrzymał:

  • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – krajowe,
  • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – Unia Europejska (UE),
  • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO),
  • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia – Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

 

Klauzule tajności

Posiadane przez PIAP cztery świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego są pierwszego (najwyższego) stopnia. Poświadczają one pełną zdolność PIAP do ochrony informacji niejawnych i pozwalają ubiegać się, a następnie realizować kontrakty związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami:

  • „TAJNE” oraz „POUFNE”,
  • „SECRET UE/UE SECRET” oraz „CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL”,
  • „NATO SECRET” oraz „NATO CONFIDENTIAL”,
  • „ESA SECRET” oraz „ESA CONFIDENTIAL”.

Uprawnienia wydano na okres 7 lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem na okres 10 lat.

Zobacz także