Projekt HEMOLIA

Hybrydowy, rozszerzony system powiadamiania, informowania, dochodzenia i inkryminacji prania brudnych pieniędzy – Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts (HEMOLIA).

HEMOLIA jest hybrydowym, wieloagentowym systemem nowej generacji służącym do zwalczania prania brudnych pieniędzy (AML) oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. System jest przeznaczony dla organów ścigania, instytucji finansowych oraz instytucji nadzoru finansowego. Innowacyjność systemu polega na połączeniu informacji finansowych z informacjami telekomunikacyjnymi oraz internetowymi w celu uzyskania obrazu pełniejszej siatki powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi przepływy finansowe.

Powyższe informacje są pozyskiwane w ramach obowiązującego prawa. Połączenie płaszczyzny telekomunikacyjnej i internetowej z danymi pochodzącymi z banków pozwala skuteczniej wychwycić podejrzane operacje, ponieważ system obejmuje znacznie większy segment informacji o działalności rynku, także przestępczego. System HEMOLIA analizuje dane telekomunikacyjne i finansowe w formie przepływów pomiędzy podmiotami. Duża liczba danych oraz zaawansowane metody sztucznej inteligencji pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić, który zestaw operacji finansowych i połączeń telekomunikacyjnych jest podejrzany. Częściowo zanonimizowane informacje o podejrzanych transakcjach trafiają następnie do organów ścigania, które postępują dalej wedle posiadanych uprawnień.

Okres realizacji: 01.05.2011–30.04.2014

Budżet projektu: 4 361 954 EUR

Numer umowy: 261710, 7 Program Ramowy

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Verint Systems Ltd., Izrael

Partnerzy:

  • Belgian Financial Processing Unit, Belgia
  • Group AIA, Hiszpania
  • Capgemini, Holandia
  • VU University Amsterdam, Holandia
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska
  • Telekomunikacja Polska, Polska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • Ernst & Young Ltd., Izrael

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 261710.

 
Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2011–2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Zobacz także