Projekt IUP@TDP

Infrastruktura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych (IUP@TDP).

Głównym celem projektu jest stworzenie lub przystosowanie infrastruktury, urządzeń oraz procedur technicznych i prawnych w celu zabezpieczenia, przechowywania i utylizacji tzw. trudnych dowodów procesowych. W rezultacie wypracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie poprzez stworzenie w oparciu o najnowsze techniki systemu bezpiecznego transportu, przechowywania i utylizacji niebezpiecznych dowodów procesowych.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • Opracowanie projektu procedur prawnych związanych z przepisami prawa policyjnego i innych aktów prawnych oraz przepisami procedury karnej związanej z zabezpieczeniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych.
  • Przeprowadzenie badań dogmatycznych w zakresie przepisów procedury karnej, prawa policyjnego oraz innych gałęzi prawa dotyczących identyfikacji problemów prawnych związanych z zabezpieczaniem i przechowywaniem trudnych dowodów procesowych wraz z propozycją kompleksowego rozwiązania prawnego dotyczącego ich zabezpieczenia i utylizacji.
  • Opracowanie nowoczesnych technologii i urządzeń umożliwiających zabezpieczenie, transport, przechowywanie i utylizację trudnych dowodów procesowych. Opracowanie wymogów i określenie funkcjonalności, sporządzanie projektu i budowa magazynu do składowania, a następnie utylizacji trudnych dowodów procesowych.

Okres realizacji: 20.12.2013–19.12.2016

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: WSPol

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
  • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL
  • Uniwersytet w Białymstoku

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Zobacz także