2013 - zamówienia publiczne - KZP/08/2013 - dostawa wózka widłowego


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2013

na dostawę: wózka widłowego

CPV: 42415000-8

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
   14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 02.08.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30

 
Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 12.08.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 12.08.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 154787 -2013

Data publikacji: 02.08.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1649-7276781.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:44
application/msword 1649-9874046.doc Oferta Administrator WWW 28.08.2013 08:44
application/pdf 1649-541812.pdf Umowa wzór Administrator WWW 28.08.2013 08:44
application/msword 1649-9438829.doc Załącznik nr 3 do SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:45
application/pdf 1649-6196327.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 08:45
application/pdf 1649-5126013.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Administrator WWW 28.08.2013 08:45
application/pdf 1649-156085.pdf Opowiedzi na pytania Administrator WWW 28.08.2013 08:46
application/pdf 1649-6135491.pdf Odpowiedzi na pytania 2 Administrator WWW 28.08.2013 08:46
application/pdf 1649-4308945.pdf Korekta do odpowiedzi na pytania 2 Administrator WWW 28.08.2013 08:46
application/pdf 1649-2559522.pdf Odpowiedzi na pytania 3 Administrator WWW 28.08.2013 08:47

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 08:47 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

02.08.2013 13:25 Administrator WWW

28.08.2013 09:02 Administrator WWW