KZP/01/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz dla Instytutów Sieci - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami


Zmiana terminu składania ofert na 18 stycznia 2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie  https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  oraz na stronie internetowej Zmawiającego  www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub   info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2022 o godz. 10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogl_o_zam.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 12:00
application/pdf SWZ_01_04-1.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 12:02
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_zalaczniki_.docx Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 12:02
application/pdf OPZ-220103-2.pdf Opis przedmiotu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 12:03
application/pdf Umowa-projekt-220103-1.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 12:03
application/pdf OPZ-zal-1-220103-1.pdf Załącznik do OPZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.01.2022 12:13
application/pdf odpowiedzi na pytania_last.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2022 15:03
application/pdf Umowa-projekt_zmiana.pdf Zmiana_wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2022 15:04
application/pdf ogl_o_zmianie.pdf ogłoszenie o zmianie Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:24
application/pdf SWZ_zmiana.pdf SWZ zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:25
application/pdf OPZ-220103-2-zmiany.pdf OPZ zmiany Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:25
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_zalaczniki_zmiana.docx Oferta z załącznikami zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:26
application/pdf Umowa-projekt_zmiana-2.pdf Zmiana2_wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:27
application/pdf Informacja z otwarcia.pdf informacja z otwarcia Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2022 10:45
application/pdf wybor_wyk.pdf Ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2022 14:19

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2022 14:18 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2022 10:44 Zarchiwizowano Dodano plik: "informacja z otwarcia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2022 11:24 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "ogłoszenie o zmianie", "SWZ zmiana", "OPZ zmiany", "Oferta z załącznikami zmiana", "Zmiana2_wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2022 15:03 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SWZ", "Zmiana_wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.01.2022 12:12 Zarchiwizowano Dodano plik: "Załącznik do OPZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.01.2022 11:59 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.01.2022 12:03 Joanna Gorzelniak-Owsiak

18.01.2022 14:19 Joanna Gorzelniak-Owsiak