KZP/04/2021 - Dostawa skanerów i osprzętu - tryb podstawowy


Zmienione dokumenty zamówienia - SWZ i Formularz ofertowy

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa; 30.04.2021 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf odpowiedzi.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.04.2021 09:12
application/pdf SWZ__04_2021_modyf.pdf SWZ_zmiana2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.04.2021 09:12
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_04_oswiadczenia_modyf.docx Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.04.2021 09:13
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:26
application/pdf ogl_o_zam.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:24
application/pdf SWZ__04_2021_m.pdf SWZ_zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.04.2021 06:51
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_04_oswiadczenia.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:25
application/msword Załącznik nr 3 do SWZ.doc Zalącznik 3 - wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:27
application/pdf SWZ__04_2021.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:25
application/pdf Zestawienie ofert KZP.pdf Informacja z otwarcia Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.04.2021 09:27
application/pdf Wyborwyk_.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.05.2021 14:15

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.05.2021 14:14 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.05.2021 05:53 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.04.2021 09:26 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.04.2021 09:11 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SWZ", "SWZ_zmiana2", "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.04.2021 06:50 Zarchiwizowano Dodano plik: "SWZ_zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:32 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.04.2021 13:23 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.04.2021 13:31 Joanna Gorzelniak-Owsiak

11.05.2021 14:15 Joanna Gorzelniak-Owsiak