KZP/08/2021 Projekt, przygotowanie i wdrożenie systemu udostępniania zasobów nauki z obszaru robotyki w ramach projektu „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie  https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  oraz na stronie internetowej Zmawiającego  www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub   info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2021 o godz. 10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SWZ Repozytorium_27_10_2021.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:15
application/pdf ogl_o_zam.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:15
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_zalaczniki_27_10_2021.docx Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:16
application/pdf OPZ_Repozytorium_27_10_2021.pdf OPZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:16
application/pdf 1Zalacznik SWZ_Wzor umowy_Repozytorium 27_10_2021 (2).pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:17
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kwota na sfinansowanie zamówienia.docx Kwota Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:17
application/pdf Zestawienie ofert KZP.pdf Informacja z otwarcia Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2021 12:07
application/pdf Wyborwyk.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.12.2021 09:20
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o zawarciu umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2022 08:24

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2022 08:23 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o zawarciu umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.12.2021 09:19 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2021 12:06 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2021 07:14 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

29.10.2021 07:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak

04.01.2022 08:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak