KZP/10/2020 Dostawa serwerów - przetarg nieograniczony


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

oraz w formie tradycyjnej.

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Termin sładania ofert: 18.11.2020 godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 605841.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:32
application/pdf SIWZ_10_sewery.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:32
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_10_2020.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:33
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:33
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 - wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:34
application/pdf UMOWA_wzor._zmianadoc.pdf Wzór umowy - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 13:45
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 07:55
application/pdf Ogłoszenie nr 540224145_o_zmianie.pdf ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 13:50
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2020 09:37
application/pdf Wyborwyk_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2020 07:39
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.12.2020 08:48

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.12.2020 08:48 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2020 07:39 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2020 09:36 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja art.86 ust.5".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 13:50 Zarchiwizowano Dodano plik: "ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 07:54 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Odpowiedzi na pytania". Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.11.2020 14:02 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 13:43 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wzór umowy - zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2020 14:30 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

03.11.2020 14:35 Joanna Gorzelniak-Owsiak

17.12.2020 08:48 Joanna Gorzelniak-Owsiak