Książki i monografie

Od ponad 20 lat Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dba o upowszechnianie nauki, a w szczególności wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Instytutu. Wydajemy książki i monografie, wśród których znajdują się serie wydawnicze i materiały konferencyjne. W latach 1997–2006 opublikowaliśmy w formie książkowej referaty Konferencji Naukowo-Technicznej automation „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy”.

T. Missala okładka monografii

Oficyna Wydawnicza PIAP ma na celu popularyzację osiągnięć naukowych i efektów prac badawczo-rozwojowych pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji tekstów naukowych, zwłaszcza technicznych, z obszaru szeroko pojętej automatyki, robotyki i pomiarów, a także nowych technologii.

W ramach działalności wydawniczej ukazało się kilkadziesiąt pozycji, z których większość porusza unikalną tematykę wynikającą z zakresu prac prowadzonych w PIAP. Dotyczą one m.in. autonomii robotów mobilnych, robotyzacji prac budowlanych, bezpieczeństwa systemów automatyki, nowoczesnych układów przetwarzania analogowo-cyfrowego i szeregu innych.

W wydawanych książkach prezentowane są również wyniki prac związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Od 2009 roku przeprowadzane są w Instytucie konkursy Młodzi Innowacyjni, w ślad za którymi wydawane są zbiory obszernych streszczeń najlepszych prac doktorskich oraz dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie – Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów.

 
Książki i monografie dostępne w sprzedaży
 • Kobosko A., Monitoring procesów termicznych w atmosferze wybuchowej obiektów przemysłu zbożowego, 1997, 15 zł
 • Korytkowski J., Wzmacniacze monolityczne i metody analizy elektronicznych układów z tymi wzmacniaczami, 2000, 15 zł
 • Warsza Z.L., Immitancyjne układy czterobiegunowe (4T) w pomiarach wieloparametrowych, 2004, 25 zł
 • Krzesaj-Janyszek B., Pomiary ciśnienia. Wybrane problemy konstrukcji i technologii przyrządów pomiarowych, 2005, 15 zł
 • Missala T., Analiza wymagań i metod postępowania przy ocenie ryzyka i określaniu wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, 2009, 30 zł
 • Witakowski P. (red.), Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy, 2009, 20 zł
 • Korytkowski J., Liniowe i nieliniowe układy ze wzmacniaczami monolitycznymi w układach pomiarowych, 2011, 25 zł
 • Bigaj P., Global Path Planning for Mobile Robots, 2012, 35 zł
 • Kaliczyńska M. (red.), Transfer innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki, 2012, 15 zł
 • Korytkowski J., Układy przetwarzania cyfrowo-analogowego oraz właściwości scalonych przetworników CA, 2012, 25 zł
 • Stankiewicz B., Aktywna redukcja hałasu w samochodzie osobowym, 2012, 25 zł
 • Trojnacki M., Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych, 2013, 35 zł
 • Korytkowski J., Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych, 2014, 25 zł
 • Cader M., Szacowanie wytrzymałości prototypów wytwarzanych przyrostowo metodą FDM, 2016, 35 zł
 • Jendruś R., Geotechnical and Physical Aspects of Eliminating Seats of Fire on Coal Waste Dumps, 2016, 25 zł
 • Koć P., Osiak J., Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane wyzwania w obszarze technologii i finansów, 2016, 25 zł
 • Korytkowski J., Elektroniczne przetwarzanie rezystancji i konduktancji – konwersja oraz symulacja cyfrowa, 2016, 25 zł
 • Warsza Z.L., Metody rozszerzenia analizy niepewności pomiarów, 2016, 40 zł
 • Kacprzyk J. (red.), Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, lata 2009–2017, 10 zł/tom
 • Korobiichuk I., Automatic Control Devices, 2018, 25 zł

Wszystkie ceny mają wliczony podatek VAT 5%

Zamówienia prosimy kierować na adres e-mail: OficynaWydawnicza@piap.pl