Polityka jakości

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10, AQAP 2110:2016 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli, służący planowej poprawie jakości produktów.

Cele strategiczne Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP:

 • realizacja projektów badawczych i prac rozwojowych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz.534),
 • projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz komercjalizacja produktów Instytutu,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP:

 • robotyka mobilna i pochodne technologie zaawansowane na potrzeby systemów bezpieczeństwa i obronności,
 • układy pomiarowe na potrzeby przemysłowych systemów sterowania i produkcji,
 • robotyzacja linii produkcyjnych, w tym zrobotyzowane systemy wytwarzania ze specjalnym uwzględnieniem robotów współpracujących z człowiekiem,
 • autonomiczne systemy przetwarzania danych i sztuczna inteligencja,
 • autonomia naziemnych systemów mobilnych,
 • promocja zaawansowanych rozwiązań technicznych na potrzeby polskiego przemysłu,
  w szczególności poprzez organizację Targów Automaticon, Konferencji Automation
  i działalność wydawniczą,
 • dyspersja technologii automatyzacji i robotyzacji na rynki takie jak przestrzeń kosmiczna, górnictwo, energetyka, rolnictwo, medycyna,
 • technologie przyrostowe oraz obliczenia numeryczne ukierunkowane na optymalizację konstrukcji mechanicznych.

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10, AQAP 2110:2016 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli, służący planowej poprawie jakości produktów.

Kierownictwo Instytutu jest odpowiedzialne za skuteczność systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości nadzoruje działania systemu i promuje znaczenie jakości wśród całego personelu. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają, że system zarządzania jakością jest utrzymywany i doskonalony w obszarze ich działania. Wszyscy pracownicy Łukasiewicz – PIAP znają Politykę jakości w zakresie umożliwiającym im świadome uczestniczenie w realizacji jej celów i zasad.

Kierownictwo i pracownicy Łukasiewicz – PIAP deklarują użycie wszelkich dostępnych środków i metod w celu zapewnienia klientowi zadowolenia, przez spełnienie wymagań sformułowanych przez klienta, wymagań ustawowych i przepisów oraz wymagań wynikających z własnych doświadczeń, a także analiz i badań marketingowych.

Warszawa, dnia 05.04.2022                         

 

Zobacz także