Robotyzacja jutra (fot. PIAP)

Robotyzacja jutra

Można założyć, że każda produkcja jest inna, niemal każda wymaga indywidualnego podejścia, w pewnych granicach, ale są takie, które te granice przesuwają bardzo wysoko, przy których intuicja podpowiada – nie da się. Jest to właściwy moment na robotyzację jutra. Na aplikowanie rozwiązań zaawansowanych, inteligentnych, dopasowanych do potrzeb, jak dobrze skrojony garnitur, realizujących stawiane im zadania, nietypowe, różne, umykające racjonalnemu podejściu do robotyki, do produkcji…

Każde takie zrobotyzowane stanowisko produkcyjne jest inne i wymaga szczególnego podejścia. Wiedza, kreatywność oraz zaangażowanie projektantów pomagają wypracować najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania Państwa projektu.

Realizacje łączą posiadane doświadczenie oraz innowacyjne podejście do projektowania i wdrażania rozwiązania wyjątkowego, indywidualnego, dedykowanego do wymagań i wytycznych Zamawiającego oraz zmieniających się potrzeb na rynku.

Zadanie ponadstandardowe, wymagające indywidualnego podejścia, zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, prowadzenia prób i badań są obszarem, na którym Instytut PIAP szczególnie mocno wspiera producentów, wdrażając rozwiązania, których opracowania i wdrożenia, wymagają wiedzy, doświadczenia i odwagi w przesuwaniu barier technologicznych daleko poza aktualny horyzont dostępnej robotyzacji.

Współpraca – z naukowcami w projektach międzynarodowych, z przedsiębiorstwami w szerokim zakresie wdrożeń przemysłowych – gwarantują zarówno  dostęp do nowoczesnej wiedzy, jak i doświadczenie najlepszej praktyki inżynierskiej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w praktyce produkcyjnej. Poprzez tworzenie rozwiązań dedykowanych, które zapewniają ulepszenie produkcji pod względem produkcyjności i jakości napędzamy innowacje w Państwa firmach.

Instytut PIAP wyróżnia:

  • wykonywanie zadań szczególnie ambitnych, złożonych, wymagających ponadstandardowych rozwiązań i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin,
  • najwyższa jakością wyrobów i usług potwierdzona systemem jakości według norm ISO,
  • specjalizacja w integracji zarówno dużych, jak i niewielkich systemów, ze składnikami od różnych producentów stosowanych do pracy z różnymi technologiami.