Usługi wydawnicze

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach zespołu redakcyjnego, oferujemy szeroki zakres usług wydawniczych i edytorskich. Jesteśmy przygotowani do realizacji usług zewnętrznych polegających na przygotowaniu edytorskim i składzie cyfrowym czasopism, katalogów, książek i monografii naukowych, raportów itp.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP realizuje prace wydawnicze od 1980 roku. W ramach działalności wydawnictwa ukazują się:

  • kwartalnik „Pomiary Automatyka Robotyka” – PAR (wydawany od 20 lat, 4 zeszyty rocznie, artykuły naukowe w języku polskim lub angielskim),
  • kwartalnik „Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems” – JAMRIS (wydawany od 9 lat, 4 zeszyty rocznie, artykuły naukowe w wersji angielskiej),
  • miesięcznik branżowy AUTOMATYKA,
  • monografie naukowe.

Działalność tę prowadzi założona w 2009 roku Oficyna Wydawnicza PIAP. Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu tekstów naukowych, zwłaszcza technicznych – z obszaru szeroko rozumianej automatyki, robotyki i pomiarów, a także nowych technologii.

Gwarantujemy fachową korektę stylistyczną i techniczną, skład DTP i przygotowanie do druku. Pomagamy znaleźć recenzentów monografii naukowych i nadzorujemy proces recenzencki. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i logiczny układ treści. Współpracujemy z drukarniami cyfrowymi i offsetowymi. Gwarantujemy pełny profesjonalizm, krótkie terminy i sprawną realizację zleceń.