Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

W laboratoriach LPTW oraz LBUP świadczymy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Wzorcowane rodzaje urządzeń pomiarowych

W laboratorium pomiarów temperatury i wilgotności LPTW:

  • termometry, rejestratory i przetworniki temperatury: zakres od –30 °C do 150 °C,
  • pirometry w zakresie od –15 °C do 120 °C,
  • termohigrometry, przetworniki i rejestratory temperatury i wilgotności: zakres od 20 %RH do 90 % RH.

W laboratorium badań urządzeń przemysłowych LBUP:

  • ciśnieniomierze, rejestratory i przetworniki ciśnienia: zakres od –0,1 MPa do 60 MPa,
  • rejestratory i przetworniki różnicy ciśnień: zakres od 0 MPa do 0,1 MPa (z sygnałami wyjściowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi).

Na podstawie badań wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane jest świadectwo wzorcowania, w którym umieszcza się wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami i niepewnością pomiarów w odniesieniu do wskazań wzorca (przyrządu wzorcowego) w wybranych punktach pomiarowych.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

W laboratoriach LPTW oraz LBUP świadczymy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.