Badania środowiskowe

Oferujemy badania klimatyczne, pyłoszczelności, udarowe, wibracyjne wykonywane na najlepszej aparaturze przez wykwalifikowaną kadrę Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych.

 

Przeprowadzamy badania klimatyczne w zakresie temperatury od -50°C do +85°C i wilgotności względnej od 10% RH do 95% RH, w tym szoków termicznych przy użyciu dwóch komór klimatycznych. Przeprowadzamy także badania wytrzymałości mechanicznej na udary pojedyncze lub wielokrotne. Posiadamy dwie komory klimatyczne, w tym komorę do badań dużych urządzeń typu VSKZ 05/160 o objętości probierczej 12 m3.

Badania w komorach klimatycznych

 • próba zimno do –50°C,
 • próba sucho gorąco do +85°C,
 • wilgotność od 10% RH do 95% RH, w zakresie temperatury 10÷60°C,
 • szok termiczny przy użyciu dwóch komór klimatycznych,
 • badania na wstrząsarce udarowej (TIRA-SHOCK),
 • badania pyłoszczelności obudów (komora pyłowa, narażanie talkiem technicznym).

Badania na wstrząsarce udarowej (TIRA-SHOCK)

Parametry techniczne systemu do badań na wibracje sinusoidalne, losowe i udary

 • Siła przy wibracjach sinusoidalnych oraz przy wibracjach losowych: 30kN
 • Siła przy udarach: 60 kN
 • Maksymalne przemieszczenie (skok): 51 mm p-p
 • Maksymalna prędkość: 2 m/s
 • Maksymalne przyspieszenie: 1000 m/s2
 • Dopuszczalne obciążenie statyczne: do 500 kg
 • Zakres częstotliwości pracy (pasmo): 2÷2800 Hz
 • Stół ślizgowy o wymiarach powierzchni montażowej 700×700 mm i o zakresie częstotliwości użytecznych do 2000 Hz.

Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.

Badane cechy (właściwości)

Próby odporność i/lub wytrzymałość wyrobu, w warunkach pracy, transportu i przechowywania − parametry ostrości określone w normie przedmiotowej/normie wyrobu z uwzględnieniem możliwości WPiB do prób środowiskowych − z wyznaczeniem:

 • błędu dodatkowego wskazań przyrządu pomiarowego,
 • charakterystyk funkcjonalnych,
 • działania w warunkach narażania (w próbach odporności), przed i po narażaniu (w próbach wytrzymałości).

Zobacz także