Badania bezpieczeństwa elektrycznego

Laboratorium wykonuje podstawowe badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń elektrycznych zgodnie z normami PN-EN 61010-1, PN-EN 60950-1, PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60204-1. Laboratorium dysponuje nowoczesnym wyposażeniem do przeprowadzania tego rodzaju badań, wszystkie badania wykonywane są z zachowaniem spójności pomiarowej.

Łukasiewicz – PIAP realizuje badania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego, w tym testy napięciowe izolacji, testy połączeń ochronnych oraz pomiary napięcia dotykowego i prądu upływu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj