Badanie bezpieczeństwa elektrycznego (fot. PIAP)

Badania bezpieczeństwa elektrycznego

Laboratorium wykonuje podstawowe badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń elektrycznych zgodnie z normami PN-EN 61010-1, PN-EN 60950-1, PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60204-1. Laboratorium dysponuje nowoczesnym wyposażeniem do przeprowadzania tego rodzaju badań, wszystkie badania wykonywane są z zachowaniem spójności pomiarowej.

Zakres badań

W Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych wykonywane są następujące badania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego:

  • wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem do 5 kV, 50 Hz (z możliwością kondycjonowania w wilgoci)
  • rezystancja izolacji napięciem do 1 kV DC,
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem do 25 A, 50 Hz,
  • pomiar prądu upływu w zakresie 0÷20 mA z dokładnością do ±5 %,
  • pomiar mocy i współczynnika mocy oraz poboru prądu dla urządzeń jednofazowych o mocy do 3,5 kVA z dokładnością do ±5 %.
Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.