Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Laboratorium wykonuje badania urządzeń, systemów i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze zharmonizowanymi normami europejskimi, zarówno na etapie opracowania prototypów, jak i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek.

Badania odporności
 • wyładowania elektrostatyczne ESD wg PN-EN 61000-4-2,
 • serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych EFT/B wg PN-EN 61000-4-4,
 • impulsowe dużej energii – udary 1,2/50 µs (8/20 µs) wg PN-EN 61000-4-5,
 • sinusoidalne przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych 0,15÷80 MHz wg PN-EN 61000-4-6,
 • polem magnetycznym o częstotliwości sieci wg PN-EN 61000-4-8,
 • polem magnetycznym impulsowym wg PN-EN 61000-4-9,
 • zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11.
Badania i pomiary emisji zaburzeń
 • pomiary emisji zaburzeń przewodzonych w zakresie 0,15– 30 MHz dla obwodów zasilania i interfejsowych,
 • pomiary emisji promieniowanej przy użyciu sond bliskiego pola elektromagnetycznego (identyfikacja źródeł zaburzeń wewnątrz urządzeń oraz nieszczelności elektromagnetycznej obudów urządzeń).

Laboratorium prowadzi również doradztwo techniczne w zakresie:

 • przygotowania programu badań EMC oraz przygotowania obiektu do badań,
 • identyfikacji przyczyn braku zgodności z wymaganiami EMC oraz sposobów ich wyeliminowania,
 • podwyższenia odporności urządzeń i systemów na zburzenia elektromagnetyczne do poziomu akceptowanego przez użytkownika lub Dyrektywy EMC.

Kompetencje Laboratorium oparte są na wieloletnim doświadczeniu PIAP w dziedzinie badań EMC, datującym się od końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.