Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Laboratorium wykonuje badania urządzeń, systemów i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze zharmonizowanymi normami europejskimi, zarówno na etapie opracowania prototypów, jak i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek.

Łukasiewicz – PIAP wykonuje badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Laboratorium prowadzi również doradztwo techniczne w zakresie:

  • przygotowania programu badań EMC oraz przygotowania obiektu do badań, Laboratorium Łukasiewicz – PIAP – Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (lukasiewicz.gov.pl)”
  • identyfikacji przyczyn braku zgodności z wymaganiami EMC oraz sposobów ich wyeliminowania,
  • podwyższenia odporności urządzeń i systemów na zburzenia elektromagnetyczne do poziomu akceptowanego przez użytkownika lub Dyrektywy EMC.

Kompetencje Laboratorium oparte są na wieloletnim doświadczeniu PIAP w dziedzinie badań EMC, datującym się od końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

Badane wyroby: elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.