11-06-2018

Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

Profesor Piotr Szynkarczyk odebrał nagrodę dla PIAP za sukcesy w realizacji programów unijnych. Kapitule wyłaniającej laureatów Kryształowej Brukselki przewodniczyli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Kryształowa Brukselka – nagroda przyznawana od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Laureatów cechuje aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Kategorie konkursowe to: nauka (uczelnie i instytuty), biznes (duże przedsiębiorstwa i MŚP), administracja samorządowa, podmioty non-profit. Przyznawana jest też nagroda indywidualna. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Kryształowej Brukselki jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE).

Tegoroczna edycja konkursu miała szczególny charakter, ponieważ obejmowała okres 20 lat uczestnictwa Polski w programach ramowych UE.

 

Lider w kategorii nauka – instytuty badawcze

Zwycięzcą Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – instytuty badawcze został Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę Kryształowej Brukselki i dyplom odebrał prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor PIAP, podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Przyznając nagrodę, jury brało pod uwagę m.in. liczbę realizowanych projektów, wartość projektów oraz liczbę projektów koordynowanych. Kryteria te najlepiej spełnił PIAP, który uczestniczył w 33 projektach badawczych, począwszy od 5. Programu Ramowego, przez 6. Program Ramowy, aż po 7. Program Ramowy, a także Horyzont 2020.

W sumie Instytut pozyskał ponad 9 mln euro na realizację projektów z obszarów: bezpieczne społeczeństwa, technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy. W ramach projektów PIAP współpracował z naukowcami z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier i Belgii.

 

Nominowani i laureaci

Łącznie w 2018 roku nominowanych do nagrody Kryształowej Brukselki było 35 instytucji ze świata nauki i biznesu oraz sześciu naukowców. Jury przyznało osiem nagród. Oprócz PIAP, w pozostałych kategoriach, zwyciężyli: Uniwersytet Warszawski, spółka ITTI, spółka Mostostal Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, organizacja FundingBox Accelerator. Nagrodę indywidualną w tym roku otrzymał prof. UW dr hab. Piotr Sankowski, a nagrodę specjalną dr inż. Andrzej Siemaszko, inicjator i dyrektor KPK PB UE w latach 1999–2014.

 

Kapituła nagrody

W kapitule oceniającej nominowanych do nagrody i wyłaniającej laureatów zasiadają m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (przewodniczący), minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (wiceprzewodnicząca), minister inwestycji i rozwoju dr Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, a także przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

 

Fot. KPK, Robert Graff

Zobacz także