13-07-2018

Kreuj z nami rzeczywistość 3D

PIAP zaprasza studentów i doktorantów do Studenckiego Koła Naukowego Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych Creative Students.

W Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych – Creative Students. Jego misją jest realizacja prac badawczych i przedwdrożeniowych głównie w zakresie wykorzystania szybkiego prototypowania i obliczeń numerycznych oraz skanowania 3D w procesach projektowania, analizy i produkcji, w której kładzie się nacisk na techniki przyrostowe.

Główne cele koła:

  • Wytwarzanie modeli i prototypów przy użyciu technik przyrostowych
  • Projektowanie 2D i 3D ukierunkowane głównie na wytwarzanie produktów przy wykorzystaniu technik addytywnych
  • Realizacja obliczeń numerycznych w zakresie Metody Elementów Skończonych oraz Metody Układów Wieloczłonowych
  • Wykorzystanie procesu skanowania 3D jako narzędzia do pozyskiwania przestrzennych modeli cyfrowych oraz kontroli jakości wyrobów i analizy wymiarowej obiektów
  • Badania i modelowanie procesów addytywnych
  • Optymalizacja konstrukcji części i mechanizmów
  • Planowanie procesów wytwórczych, w tym projektowanie narzędzi pomocniczych
  • Łączenie technik wytwórczych
  • Robotyzacja technik addytywnych
  • Opracowywanie publikacji naukowych

Jak zostać członkiem Creative Students?

Członkiem koła Creative Students może zostać student lub doktorant polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, ukierunkowanej na studia o charakterze technicznym lub z zakresu nauk ścisłych. Kandydat, od którego oczekuje się kreatywnego myślenia oraz chęci do pracy w wykorzystaniem nowoczesnych technologii projektowania, obliczeń numerycznych i wytwarzania, musi przejść proces rekrutacji wewnętrznej.

Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia – CV oraz krótki list motywacyjny z uzasadnieniem aspirowania do bycia członkiem koła Creative Students – drogą mailową na adres design@piap.pl lub bezpośrednio do dr. inż. Macieja Cadera, opiekuna koła: mcader@piap.pl.

Dlaczego warto?

Przynależność do koła Creative Students to możliwość rozwijania nowatorskiego podejścia – zarówno w teorii, jak i w praktyce – do rozwiązywania problemów technicznych przy użyciu najnowszych technologii. Członkowie koła będą uczyli się optymalnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesach projektowania, obliczeń numerycznych i wytwarzania. Zdobędą też praktyczną wiedzę z zakresu stosowania systemów CAD/CAE oraz przemysłowych technik addytywnych i skanowania 3D. Będą ponadto mogli uczestniczyć w realizacji projektów i zleceń komercyjnych prowadzonych przez należące do Instytutu PIAP Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych.

Zaletą jest także możliwość zamieszczania wyników prac we wspólnie opracowywanych publikacjach, w tym publikacjach naukowych. Dodatkowo kierownictwo Ośrodka Systemów Mobilnych PIAP, w którym mieści się laboratorium wyraziło zgodę na upowszechnianie efektów prac wytworzonych przy użyciu oprogramowania ANSYS także w mediach społecznościowych oraz prezentowanie ich w trakcie wszystkich wydarzeń, w których członkowie koła Creative Students będą brali udział.

 

Zobacz także