14-01-2019

Nowy numer JAMRIS

Kolejne wydanie anglojęzycznego kwartalnika naukowego o automatyzacji, robotyce i inteligentnych systemach jest już dostępne. Najnowszy numer zawiera publikacje najlepszych naukowców z całego świata.

 

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (JAMRIS) numer 3/2018 jest już dostępny w wersji papierowej oraz wersji on-line. Wspierając ideę Open Science, udostępniamy bezpłatnie wszystkie artykuły naukowe opublikowane w JAMRIS. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim. Wersja on-line dostępna jest na stronie jamris.org

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły:

  • Fuzzy Logic Simulation as a Teaching-Learning Media for Artificial Intelligence Class (Tresna Dewi, Pola Risma, Yurni Oktarina),
  • Chemical Reaction Algorithm for Type-2 Fuzzy Control Optimization in Mobile Robots (David de la O, Oscar Castillo, José Soria),
  • Deep Reinforcement Learning Overview of the State of the Art (Joussef Fenjiro, Houda Benbrahim),
  • Mobile Ferrograph System for Ultrahigh Permeability Alloys (Tomasz Charubin, Michał Nowicki, Andriy Marusenkov, Roman Szewczyk, Anton Nosenko, Vasyl Kyrylchuk),
  • Comparative Study of PI and Fuzzy Logic Based Speed Controllers of an EV with Four In-Wheel Induction Motors Drive (Abdelkader Ghezouani, Brahim Gasbaoui, Nouria Nair, Othmane Abdelkhalek, Jemal Ghouili),
  • Sliding Mode Control for Longitudinal Aircraft Dynamics (Olivera Iskrenovic-Momcilovic),
  • Comparative Study of ROS on Embedded System for a Mobile Robot (Min Su Kim, Raimarius Delgado, Byoung Wook Choi),
  • A Wavelet Based Watermarking Approach in Concatenated Square Block Image for High Security (B. Sridhar).

 

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (pISSN 1897-8649, eISSN: 2080-2145) to kwartalnik naukowy wydawany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nieprzerwanie od 2007 roku. Publikowane w czasopiśmie artykuły są autorstwa naukowców z całego świata i dotyczą tematów związanych z robotyką, automatyką, inteligentnymi systemami oraz dziedzinami pokrewnymi. Każdy tekst poddawany jest ocenie minimum dwóch niezależnych recenzentów w tzw. trybie peer-review. Czasopismo indeksowane jest w krajowych i zagranicznych bazach, m.in. Scopus, Erih+, DOAJ, PBN, Index Copernicus i innych. W radzie programowej JAMRIS zasiadają naukowcy z sześciu kontynentów.  Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje naukowe w Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems wynosi  12 pkt. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk.

Zobacz także