Projekt UGTV

Bezzałogowy naziemny pojazd taktyczny – Unmanned Ground Tactical Vehicle (UGTV).

Projekt UGTV miał na celu analizę misji i wymagań dla bezzałogowych wozów bojowych oraz dokonanie przeglądu istniejących technologii pod katem ich wykorzystania dla realizacji zidentyfikowanych misji obejmujących rozpoznanie, patrolowanie, rozminowywanie, operacje inżynieryjne, misje transportowe, w tym ewakuację medyczną.

Cel projektu:

  • Dokonanie analizy prowadzonych misji oraz wymagań użytkowników dotyczących pojazdów opancerzonych używanych w każdej z nich.
  • Ocena istniejących technologi dotyczących pojazdów, ich układów wewnętrznych oraz wyposażenia.
  • Zdefiniowanie i opracowanie szczegółowego planu opracowania demonstratora pojazdu autonomicznego mającego możliwości wykonywania misji: rozpoznawczych, patrolowych, ratowniczych, inżynieryjnych, usuwania min, transportu osób i ewakuacji medycznej. 

Okres realizacji: 08.2009–05.2010

Budżet projektu: 1 200 000 EUR

Numer umowy: B-0068-GEM3-GC, Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: IVECO i OtoMelara, Włochy

Partnerzy:

  • CIO (Consorzio IVECO – Oto Melara), Włochy
  • EDISOFT, Portugalia
  • Hellenic Aerospace Industry, Grecja
  • Patria, Finlandia
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • Rheinmetall / Diehl, Niemcy
  • Thales, Francja