Rada Instytutu

W skład Rady Instytutu wchodzi dziesięć osób. Cztery osoby wybierane spośród pracowników Instytutu w wyborach powszechnych oraz sześć osób spoza Instytutu powoływanych przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Kadencja Rady Instytutu trwa 4 lata. W dniu 10 grudnia 2019 r. rozpoczęła działanie Rada Instytutu I kadencji.

Rada Instytutu uchwala statut instytutu oraz pełni rolę organu opiniodawczego. Określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej. Opiniuje regulamin organizacyjny, roczne plany działalności i sprawozdania oraz projekt podziału zysku. Poza tym wyraża opinię w sprawach dotyczących instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Pracami Rady Instytutu kierują:

Przewodniczący – prof. dr hab. Inż. Roman Szewczyk

Zastępca Przewodniczącego – mgr inż. Adam Andrzejuk

Sekretarz – dr inż. Maciej Cader

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 02.04.2020 15:45 Opublikowano
Sebastian Wilk 02.04.2020 15:41 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 15.03.2018 08:32 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 15.03.2018 08:31 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 15.03.2018 08:30 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 15.03.2018 08:20 Zarchiwizowano
Administrator WWW 27.09.2016 13:28 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 15.07.2016 09:54 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 09.05.2016 13:34 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 27.08.2015 14:50 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 01.07.2011 13:12 Zarchiwizowano

01.07.2011 13:34 Jacek Frontczak

02.04.2020 15:45 Sebastian Wilk