KZP/16/2017 USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSóB I MIENIA PROWADZONY ZGODNIE Z REGULAMINEM PIAP


Warszawa, dnia  31.10.2018

 

 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE

PRZETARGU WG REGULAMINU PIAP NA PODTSAWIE ART. 138o USTAWY PZP

 KZP/16/2018

 

na

USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSOB I MIENIA,  PROWADZENIA DOZORU ZA POMOCĄ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY 

 

CPV:   79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

 

 

 

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

Wymagany termin realizacji usługi:

Od dnia 05 stycznia 2019 do dnia 15 stycznia 2021

 

Kryteria oceny ofert:

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 486 Warszawa, Kancelaria,  do dnia: 14.12.2018 r., do godziny  1000

 

Wymagania dotyczące wadium.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

 w wysokości 28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:00
application/msword ceny-zalacznik_1_do_SIWZ.doc Załącznik cenowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:00
application/msword oferta-zalacznik_2_do_SIWZ (2).doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:00
application/pdf umowa_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:01
application/pdf Zarzadzenie201812Zal01.pdf Regulamin Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:01
application/pdf odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2018 07:22
application/pdf informacja_z_otwarcia.pdf informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.12.2018 11:09
application/pdf wybor.korektadocx.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.12.2018 12:21

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.12.2018 12:21 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.12.2018 11:08 Zarchiwizowano Dodano plik: "informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2018 07:22 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 09:58 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.10.2018 08:56 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

31.10.2018 09:02 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.12.2018 12:21 Joanna Gorzelniak-Owsiak