Badanie wibracji

Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych (LBUP) oferuje usługę badania wibracji. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczną, wysokiej klasy aparaturę, która umożliwia dokonywanie wysokiej jakości pomiarów i badań na wibracje sinusoidalne, losowe i udary.

System do badań na wibracje sinusoidalne, losowe i udary

Podstawowe parametry techniczne systemu wibracyjnego:

  • Siła przy wibracjach sinusoidalnych oraz przy wibracjach losowych: 30 kN
  • Siła przy udarach: 60 kN
  • Maksymalne przemieszczenie (skok): 51 mm p-p
  • Maksymalna prędkość: 2 m/s
  • Maksymalne przyspieszenie: 1000 m/s2
  • Dopuszczalne obciążenie statyczne: do 500 kg
  • Zakres częstotliwości pracy (pasmo): 2÷2800 Hz
  • Stół ślizgowy o wymiarach powierzchni montażowej 700×700 mm i o zakresie częstotliwości użytecznych do 2000 Hz.

Fot. Wzbudnik o sile 30 kN wraz ze stołem ślizgowym.