Badanie wibracji

Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych (LBUP) oferuje usługę badania wibracji. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczną, wysokiej klasy aparaturę, która umożliwia dokonywanie wysokiej jakości pomiarów i badań na wibracje sinusoidalne, losowe i udary.

Łukasiewicz – PIAP wykonuje badania odporności na wibracje sinusoidalne, losowe oraz na udary w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. Mamy na koncie m.in. badania zrealizowane dla kolejnictwa, wojska i urządzeń cywilnych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.