Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0 jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców z branży przemysłowej w pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii z programu Horyzont Europa. To największy w historii UE program wsparcia badawczych, innowacyjnych projektów realizowanych przez międzynarodowe konsorcja. W latach 2021–2027 na ten cel przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

 

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 oferuje wsparcie w obszarach:

 • automatyzacja,
 • robotyzacja,
 • sztuczna inteligencja,
 • przetwarzanie w chmurze
 • inteligentne sieci i usługi.

Do głównych aktywności BPK Przemysł 4.0 należą:

 • pomoc w znalezieniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich,
 • reprezentowanie polskich podmiotów na wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich,
 • organizacja szkoleń i warsztatów,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji,
 • reprezentowanie polskich podmiotów w stowarzyszeniach międzynarodowych.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

 • instytuty badawcze,
 • uczelnie wyższe,
 • jednostki publiczne,
 • przedsiębiorstwa,
 • start-upy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • organizacje międzynarodowe.