03-04-2019

Wyniki konkursu Młodzi Innowacyjni 2019

Zwycięzcy XI Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni na najlepszą pracę doktorską, magisterską i inżynierską to studenci i absolwenci m.in. Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Na konkurs Młodzi Innowacyjni 2019 wpłynęło 38 zgłoszeń. Swoje prace dyplomowe mogli zgłaszać studenci i absolwenci kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Nadesłane prace oceniane były w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu 6 nagród i 9 wyróżnień. Aż 2 nagrody przypadły absolwentom Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a 4 wyróżnienia trafiły do absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. O wygranej zadecydowały walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac dyplomowych w dziedzinach automatyka, robotyka i pomiary. Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wyniosła 15 tysięcy złotych. 

Wyniki konkursu ogłoszono 27 marca 2019 roku podczas XXIII konferencji AUTOMATION, odbywającej się w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych zgłoszeń konkursowych mieli możliwość przedstawić swoje prace w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2019.

Podajemy tytuły prac i macierzyste uczelnie. Szczegółowe dane będą dostępne w numerze 2/2019 kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka”.

 

Zwycięskie prace doktorskie
 • I Nagroda: Electromyography-based diagnostics and therapy of clinically weak patients – Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • II Nagroda: Methods for the Fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
 • Wyróżnienie: Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania automatycznego ruchem równoległym statków z wykorzystaniem metod predykcyjnych – Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny
 • Wyróżnienie: Ślizgowe sterowanie dyskretnymi obiektami dynamicznymi z wykorzystaniem predefiniowanych przebiegów zmiennej przełączających – Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

Zwycięskie prace magisterskie
 • I Nagroda: Mapowanie nieznanego obszaru z wykorzystaniem autonomicznego robota mobilnego – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • II Nagroda: Zrobotyzowana mobilna stacja paletyzująca oparta na robocie współpracującym – Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 • Wyróżnienie: Rehabilitation Platform for Children with Cerebral Palsy – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Wyróżnienie: Opracowanie metody regeneracji łopatek turbiny parowej za pomocą technologii Laser Metal Deposition – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Wyróżnienie: Super-resolution algorithms of diffusion magnetic resonance imaging data – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 

Zwycięskie prace inżynierskie
 • I Nagroda: Badanie wpływu ciśnienia na charakterystykę emisji molekularnych sensorów luminescencyjnych w polimerowych materiałach powłokowych – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • II Nagroda: Rozwiązanie wybranych problemów informatycznych w projektach racjonalizacji technicznej procesów produkcyjnych przygotowania powierzchni prowadzonych w firmie SciTeex – Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 • Wyróżnienie: Wykonanie modelu laboratoryjnego układu sterowania i zobrazowania położenia satelity typu Cube – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 • Wyróżnienie: Projekt i realizacja rozproszonego systemu sterującego oświetleniem z analizą zużycia energii i zdalnym zarządzaniem – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Wyróżnienie: Opracowanie systemu sterowania dla 3-osiowej frezarki CNC – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Wyróżnienie: Prototyp systemu do monitorowania urazów głowy rowerzysty – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 

Organizator i patroni konkursu
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – organizator konkursu,
 • Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR – patron,
 • kwartalnik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka – patron medialny.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Młodzi Innowacyjni!

KONTAKT

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Konkurs Młodzi Innowacyjni
konkurs@piap.pl