07-04-2020

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk ponownie dyrektorem Łukasiewicz – PIAP

Prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński powołał z dniem 1 kwietnia 2020 roku na pięcioletnią kadencję dotychczasowego dyrektora Łukasiewicz – PIAP dr. hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

 

Ekspert do spraw bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych i robotów mobilnych w zastosowaniach cywilnych dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk został powołany na stanowisko dyrektora Łukasiewicz – PIAP. Celem na kadencję 2020–2025, jaki stawia przed sobą dyrektor, jest m.in. zwiększenie potencjału i integracja Instytutu z Siecią Badawczą Łukasiewicz, budowa rozpoznawalności marki Łukasiewicz – PIAP, a także współpraca z klientami i wzrost dochodów z obecnych i nowych rynków.

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk to jeden z głównych konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych – Inspector i Expert. Autor i współautor 11 zgłoszeń patentowych i 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Członek m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz International Association for Automation and Robotics in Construction. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (2016), złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2015) i Brązowym Krzyżem Zasługi (2005).

Posiada wszechstronne wykształcenie i stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (2019). Ukończył Polsko-Amerykańskie studia podyplomowe w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii realizowane przez Uniwersytet Łódzki wraz z University of Texas w Austin w USA (2010). Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa (2000). Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, specjalność – robotyka (1992).

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk jest też specjalistą ds. innowacyjności zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznego zastosowania oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych. Ma doświadczenie i osiąga sukcesy w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań oraz w realizacji i nadzorze prac B+R i wdrożeniowych, czego dowodem są liczne transfery powstałych w Instytucie technologii do gospodarki i świata biznesu, m.in. w zakresie robotyki mobilnej, jak i automatyki oraz robotyki w przemyśle.

Z Łukasiewicz – PIAP związany jest od dawna. Po raz pierwszy na stanowisko dyrektora Instytutu został wybrany w 2015 roku w drodze postępowania konkursowego. Do dziś podległe mu zespoły wyprodukowały, wypromowały i sprzedały blisko 300 robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, m.in. do takich krajów jak: Białoruś, Litwa, Chiny, Szwajcaria, Arabia Saudyjska, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria, Indonezja, Korea Południowa, Pakistan, Kosowo, Francja, Senegal, Rumunia i Polska.

Prywatnie mąż i ojciec. Pasjonat nowych technologii. W wolnych chwilach poświęca się astronomii i astrofotografii. Własnoręcznie zbudował obserwatorium astronomiczne. Zajmuje się też krótkofalarstwem i łącznością satelitarną. Posiada licencję radioamatorską oraz własną naziemną stację nasłuchu i łączności kosmicznej, pozwalającą na odbiór sygnałów z sond kosmicznych. Buduje i pilotuje zdalnie sterowane modele latające. Interesuje się też drukiem 3D.