Józef Wrona z Łukasiewicz – PIAP w zespole nagrodzonym przez NATO
15-04-2021

Płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona z Łukasiewicz – PIAP w zespole nagrodzonym przez NATO

Organizacja NATO Science and Technology nagrodziła zespół, w skład którego wchodzi płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona, związany z Łukasiewicz – PIAP. Zespół stworzył projekt, w ramach którego powstała nowatorska technika modelowania, m.in. wspierająca proces projektowania nowych platform lądowych oraz planowania i realizacji misji.

 

Józef Wrona

Płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona jest pełnomocnikiem dyrektora ds. projektów na rzecz obronności w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP oraz członkiem zespołu nagrodzonego przez NATO Science and Technology Organization. W ramach wyróżnionego projektu powstała nowatorska technika modelowania, która wspiera proces projektowania nowych platform lądowych, a także planowania i realizacji misji. Aplikacja może być też wykorzystana w zastosowaniach cywilnych – w rolnictwie i leśnictwie.

Nagrodzony projekt

Projekt „Next-Generation NATO Reference Mobility Model Development and Demonstration”, który został nagrodzony, był realizowany w ramach prac Grupy Roboczej NATO STO (panelu Applied Vehicle Technology NATO Science and Technology Organization). Uczestniczyło w niej 56 przedstawicieli z 15 krajów. Efektem prac było określenie technik modelowania przewidywania przejezdności platform lądowych w różnych warunkach środowiskowych, w tym po bezdrożach. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na danych satelitarnych. Analizie podlegają modele symulacyjne pojazdów lądowych oraz wszystkich komponentów środowiska, w którym one się przemieszczają. Dotyczy to zarówno warunków naturalnych (np. wzniesienia, las, pola uprawne, rzeki), jak i sztucznych (np. rowy, mosty, nasypy), w różnych warunkach klimatycznych. Modele te są weryfikowane i walidowane w warunkach rzeczywistych. Takie narzędzie pozwala na określenie możliwości przemieszczania się pojazdów lądowych we wszystkich warunkach środowiskowych, w których uwzględniane jest podłoże zarówno odkształcalne, jak i nieodkształcalne.

Narzędzie to będzie mogło być użyte do przewidywania przejezdności platform lądowych przemieszczających się w rzeczywistych warunkach środowiskowych na etapie planowania i realizacji misji wojskowych. Rozwiązanie będzie również przydatne na etapie projektowania. Dzięki temu pojazdy lądowe wyposażone w narzędzie przewidywania mobilności będą spełniały wymagania określone w tym zakresie przez armie państw członkowskich NATO.

Opracowane rozwiązanie pozwoli na stworzenie narzędzi szybkiej oceny mobilności platform lądowych już na etapie definiowania koncepcji ich użycia oraz w procesie projektowania. W rezultacie armie krajów NATO będą mogły zaopatrywać się w bezpieczne i opłacalne platformy lądowe, które mają najnowocześniejszy poziom mobilności zoptymalizowany we wszystkich rodzajach zastosowań, od szybkich przejazdów drogowych po pokonywanie bezdroży. W efekcie użytkownicy otrzymają narzędzia, które zapewnią, optymalny wybór platformy do realizacji misji wojskowych, a dowódcy operacyjni najbardziej bezpieczny i swobodny sposób przemieszczania wojsk.

Międzynarodowe programy

Płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona kieruje Programem Współpracy Międzynarodowej w Obszarze Technologii Obronnych, w ramach którego Łukasiewicz – PIAP uczestniczy w aktywnościach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym w NATO-wskiej Organizacji ds. Nauki i Technologii (NATO STO) oraz Unii Europejskiej, w tym w Europejskim Funduszu Obrony (EDF) oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

W ramach tego działania Instytut uczestniczy m.in. w pracach nad kontynuacją Programu EDA „IED Detection Programme” (IEDDET-programme) ustanowieniem projektu „Combat Unmanned Ground Systems” (CUGS), jak również ustanawianiem projektów w ramach Europejskiego Funduszu Obrony, w tym „Transformative Advanced Capabilities for Armoured Platforms” (TACAP).

Sylwetka płk rez. dr hab. inż. Józefa Wrony

Józef Wrona ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie krajowych i międzynarodowych prac naukowo-badawczych i rozwojowych dotyczących innowacyjnych technologii obronnych głownie w obszarze bezzałogowych platform lądowych oraz w ich zarządzaniu i realizacji. Jest doktorem habilitowanym inżynierem w dziedzinie nauk technicznych. Prywatnie interesuje się poezją i muzyką, w tym muzyką klasyczną, a ponadto chętnie uprawia sport – fitness, bieganie, pływanie, wędrówki górskie.

O nagrodzie

The 2020 NATO AVT Panel Excellence Award to nagroda przyznawana corocznie przez Komitet Konkursowy Panelu AVT (Applied Vehicle Technology, AVT) organizacji NATO STO (NATO Science and Technology Organization, NATO STO). Jest to najwyższe zespołowe wyróżnienie w działalności Panelu AVT. Panel AVT jest jednym z sześciu Paneli i jednej Grupy (Aplied Vehicle Technology (AVT), Human Factors and Medicine (HFM), Information Systems Technology (IST), System Analysis and Studies (SAS), Systems Concepts and Integration (SCI), Sensors & Electronics Technology (SET), oraz NATO Modelling and Simulation (M&S) Group (NMSG)), gdzie realizowane są główne działania NATO STO. Nagroda Panel Excellence Award jest przyznawana w kategorii zespołowej oraz indywidualnie. Ponadto również corocznie przyznawana jest nagroda w kategorii Young Contributor, za wybitne osiągnięcia młodych naukowców Panelu AVT NATO STO.