Instytut PIAP, patio między budynkami 3 i 4 (fot. J. Frontczak)

Historia

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów powstał w 1965 roku. Od samego początku prace badawcze prowadzone w Instytucie nad nowymi technologiami najczęściej są łączone z projektowaniem urządzeń i linii produkcyjnych, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie wdrażanie osiągnięć badawczych w przemyśle.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Instytut produkował nowoczesne roboty przemysłowe na licencji ASEA. W tamtym okresie był również krajowym koordynatorem projektów związanych z robotyzacją przemysłu.

Spośród długiej listy opracowań i wdrożeń Instytutu do bardziej znanych należą:

 • automatyzacja zakładów sodowych w Janikowie,
 • automatyzacja stacji rozrządowej w Tarnowskich Górach,
 • robotyzacja linii pras w FSM Tychy oraz opracowanie i wykonanie zrobotyzowanej linii zgrzewalniczej w FSO Warszawa,
 • automatyzacja kilkunastu linii produkcyjnych w zakładach THOMSON-POLKOLOR.

W Instytucie opracowano również modułowo-aparatowy system automatyki elektrycznej analogowej INTELEKTRAN, przeznaczony do sterowania pracą bloków energetycznych w elektrowniach.

Po 1989 roku szybko została przeprowadzona restrukturyzacja, dzięki której Łukasiewicz – PIAP szybko osiągnął mocną pozycję na rynku. Dzięki interdyscyplinarnym zespołom specjalistów Instytut jest w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy technologiczne. Wyróżnia to Łukasiewicz – PIAP spośród innych firm działających w branży systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej.

Stale śledzone są potrzeby polskiej gospodarki oraz trendy światowe. Na tej podstawie podejmowane są prace badawcze w zakresie nowych technologii i urządzeń.

Obecnie prace Łukasiewicz – PIAP koncentrują się w następujących obszarach:

 • robotyzacja stanowisk i linii technologicznych,
 • automatyzacja montażu, systemy transportu międzyoperacyjnego,
 • systemy ważenia i dozowania,
 • systemy kontroli wizyjnej oraz
 • roboty mobilne.

Na szczególną uwagę zasługują dwa ostatnie obszary. Dzięki wieloletnim pracom nad systemami wizyjnymi oferujemy możliwości bezdotykowego, dokładnego pomiaru detali oraz oceny kompletności i prawidłowości montażu, a także jakości powierzchni. Z kolei prace z zakresu robotyki mobilnej były podstawą do opracowania robotów antyterrorystycznych Inspector i Expert wykorzystywanych między innymi przez jednostki specjalne policji w szczególnie niebezpiecznych akcjach.

Jakość opracowań Łukasiewicz – PIAP jest doceniana nie tylko przez odbiorców, ale również w środowisku naukowym, o czym świadczy m.in. przyznanie tytułów naukowych profesora kilku osobom w czasie ich pracy w Instytucie oraz uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych przez bardzo liczną grupę specjalistów.

Łukasiewicz – PIAP jest zdobywcą bardzo wielu nagród. Wśród najważniejszych z ostatnich lat można wymienić Godło „Teraz Polska” (w XII edycji konkursu), Polski Produkt Przyszłości, nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz medale Międzynarodowych Targów Poznańskich, MSPO w Kielcach czy Targów Innowacji w Brukseli.

Bardzo ważny dla Instytutu ze względów prestiżowych , ale także i finansowych, jest udział w wielu międzynarodowych programach badawczych. Znaczącym polem aktywności Łukasiewicz – PIAP jest także wspomaganie transferu technologii związanych z automatyką i robotyką. Służą temu m.in. uznane w środowisku branżowym i naukowym wydawnictwa Łukasiewicz – PIAP, takie jak:

 • miesięcznik „Automatyka” oraz wortal AutomatykaOnline.pl,
 • kwartalnik naukowo-techniczny „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR),
 • kwartalnik naukowy „Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems” (JAMRIS),

a także organizacja Międzynarodowej Konferencji AUTOMATION „Automatyka – nowości i perspektywy” oraz współorganizowanie Międzynarodowych Targów Automatyki Pomiarów AUTOMATICON.

Wieloletni dorobek Łukasiewicz – PIAP stanowi znakomitą podstawę do podejmowania nowych wyzwań w zakresie wysoko specjalizowanych technologii. Łukasiewicz – PIAP jest zaangażowany w nowatorskie projekty, dzięki którym stale jest krok przed konkurencją.

Fakty

1965 Utworzenie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie

1970 Nowa siedziba Instytutu w Al. Jerozolimskich 202

1971 Automatyzacja Janikowskich Zakładów Sodowych

1974 Automatyka dla ciepłownictwa

1976 Nagroda Państwowa dla systemu automatyki Intelektran

1978 Nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego dla systemu cyfrowego Inteldigit-PI

1977 Uruchomienie produkcji robotów przemysłowych na licencji ASEA

1985 Opracowanie pierwszego polskiego regulatora mikroprocesorowego

1991 Rozpoczęcie produkcji automatycznej przyłbicy spawalniczej

1992 Robotyzacja linii do produkcji kineskopów w Thomson Polkolor

1995 Inauguracja targów AUTOMATICON

2000 Sprzedaż pierwszych robotów mobilnych

2001 Automatyzacja 15 stanowisk w Philips Lighting

2003 Tachograf kolejowy

2008 Robotyzacja cięcia laserowego

2008 Projekt TALOS: 10 krajów, 20 mln EUR

2009 Projekt PROTEUS: 9 partnerów, 70 mln PLN

2010 Pięć projektów dla Europejskiej Agencji Obrony

2012 Robotyzacja 9 stanowisk w VALEO

2013 Trzy projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

2014 Godło „Teraz Polska” już po raz trzeci dla produktu PIAP

2014 Trzy projekty na zastosowanie grafenu

2015 Pierwszy numer miesięcznika „Automatyka”

2016 Wygrany przetarg na dostawę 50 robotów mobilnych dla polskiej armii

2019 Instytut częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz